Hosted Oplossingen.

Hosted Oplossingen

Carefree oplossingen

Hosted oplossingen is de superset van beschrijvingen en handelingen, nodig om de volledige levenscyclus van een applicatie te managen zonder dat u zich hier mee bezig hoeft te houden. Uitgangspunt is dat het niet de technologie zelf is die waarde toevoegt aan uw bedrijfsvoering, maar hoe die wordt ingezet om tegemoet te komen aan de eisen van uw klanten. Onze dienstverlening is dan ook gericht op continuïteit, efficiëntie en aansluiting bij de behoefte van u en uw business.

Wat is mogelijk

De housing, hosting en alle vormen van onderhoud op de software oplossingen die wij bieden. Ook is het mogelijk om uw bestaande systemen bij ons onder te brengen en door ons te laten onderhouden en eventueel te herbouwen / migreren of verder uit te bouwen.

Bedoeld voor

Kleine tot middelgrote webgebaseerde oplossingen waar behoefte is aan het carefree laten onderhouden van de systemen en software door QuadroVision.

Gerelateerde projecten

Overzicht overige oplossingen

Back to Top