Full Service Platform.

Full Service Platform

Eendracht maakt macht

Naast webwinkels voor een specifieke branche, beschikken we ook over een flexibel Full Service platform waarmee we zowel de producenten, leveranciers en groothandels als hun (weder)verkopers kunnen voorzien van geoptimaliseerde inkoop-, verkoop- en marketingfunctionaliteiten. Dit biedt alle partijen een win-win en nieuwe mogelijkheden.

Wat is mogelijk

Het Full Service Platform is een flexibel systeem dat in iedere multichannel-omgeving ingezet kan worden, internet, telefoon, enz. worden probleemloos ondersteund. De verschillende processen worden door het systeem ondersteund en gemanaged. Processen kunnen bijvoorbeeld zijn: in¬koop, financiën (rekeningcontrole en controlling), verkoop, marketing, logis¬tiek en customer service. Het backofficesysteem gekoppeld aan een internetwinkel zorgt voor bijvoorbeeld het aanleveren van artikel- en klant-gegevens en het regisseren van transacties. Veel parameters zijn vrij in te geven, waardoor een flexibel systeem ontstaat.

Bedoeld voor

Bedrijven die hun markt willen verbreden door hun producten direct te verkopen in plaats van via de tussenhandel.

Overzicht overige oplossingen

Back to Top