ISO Management Platform.

ISO Management Platform

Hosted Quality Control

ISO-certificaties zijn belangrijk voor bedrijven. Niet alleen zorgen deze voor een betere bedrijfsvoering, maar ook voor een verbeterde concurrentiepositie.

Het – van scratch af aan – doen en vooral behouden van een ISO-certificatie, kost moeite en tijd. Veel bedrijven zien het als een sprint in plaats van een marathon. Na het uiteindelijk verwerven van het certificaat, is het dan elk jaar een uitdaging om het ISO-certificaat te behouden bij de audit/hercertificering.

Ons ISO Management Platform kan gehost worden voor een nog snellere time-to-market. Het platform biedt een oplossing voor het snel en kwalitatief goed opzetten van ISO-certificeringstrajecten, het doen van risico assessments en ook helpt het organisaties bij alle tijdrovende administratieve handelingen van uw managementsysteem.

Wat is mogelijk

Het ISOmanagement platform van QuadroVision biedt drie oplossingen:

  1. Support bij het opzetten en uitvoeren van de eerste certificatie
  2. Ondersteunen van het gebruik van het managementsysteem
  3. Het onderhoud van het managementsysteem voor de audit/her-certificering

Bedoeld voor

Dit platform bieden wij aan aan organisaties met deskundigen op het gebied van ISO-certificeringen en aan geïnteresseerde bedrijven met een eigen, specifieke uitdaging op het gebied van certificeringen of (kwaliteits)controles.

Gerelateerde projecten

Overzicht overige oplossingen

Back to Top