Duw- en sleepbotenbedrijf.

Project Description

Inzicht en overzicht proces

QuadroVision B.V. heeft voor de administratieve processen rondom het duw- & sleepbotenbedrijf een programma ontwikkeld speciaal voor het midden- en kleinbedrijf in deze branche.

Uitdaging

Binnen het duw- en sleepbotenbedrijf is het vastleggen van alle benodigde informatie lastig en tijdrovend door de veelheid en verscheidenheid aan gegevens. Deze gegevens zijn echter wel nodig voor een correcte facturering. De uitdaging is dit allemaal overzichtelijk maar toch eenvoudig te stroomlijnen en te koppelen met de financiële administratie.

Oplossing

Met de, door ons ontwikkelde, softwareoplossing kan op eenvoudige wijze alle basisinformatie ingevoerd, opgeslagen en gewijzigd worden zoals duw/sleepboten, objecten, locaties, tarieven, gasolietoeslagen. In een aparte module kunnen de klantgegevens vastgelegd worden. Vanuit deze basisinformatie is het eenvoudig alle gegevens te verzamelen die nodig zijn om een reis vast te leggen en de factuur te sturen.
De aanwezigheid van de juiste calculatieregels waarbij rekening gehouden wordt met alle factoren is essentieel voor een goede facturering en registratie.
Binnen het programma kunnen meerdere tarieven en prijsafspraken vastgelegd worden. Dit kan door middel van:

  • tarievenlijsten (bijvoorbeeld verduwingen);
  • tarieven (bijvoorbeeld uurtarieven of van locatie naar locatie);
  • toeslagen (bijvoorbeeld gasolietoeslag);
  • tarieven per klant.

Wanneer de reis heeft plaatsgevonden, wordt de activiteitenlijst ingevoerd en verwerkt. De facturen worden automatisch gegenereerd rekening houdend met alle vaste maar ook met de variabele gegevens. Bijvoorbeeld vaste prijsafspraken/tarieven per klant, de variabele gasolietoeslag of een prijsafspraak speciaal voor deze reis. Uiteraard is rekening gehouden met alle certificeringen en registratienummers zoals het Europa-nummer, PDV-nummer, FD-nummer, Sibv, verzekering.

Voor alle functies en gegevens kan ingesteld worden wie wel of wie juist niet de informatie mag inzien of veranderen. Dit is in een compleet autorisatiemodel eenvoudig aan te geven.

Voordelen

Efficiënter werken, dit levert tijd en geld op. Tijd doordat het proces geautomatiseerd is. Geld doordat boten efficiënter ingezet kunnen worden, de facturering vlekkeloos verloopt en meer tijd besteedt kan worden aan de core business. Altijd overzicht en inzicht in de werkzaamheden en processen.

Toegepaste oplossingen

Project Details

  • Client Duw- en sleepbotenbedrijf
  • Date 16/03/2015
  • Tags Business Configuration Dashboard (BCD), Custom Software Solution, Hosted Solutions, System Interfacing Solutions
Back to Top