+31 (0) 23 557 22 51 - Mail info@quadrovision.nl

WebCollect.

Project Description

Wereldwijd betalen via het internet

Betalen via Internet stond nog in de kinderschoenen toen GlobalCollect begon. Betalingen werden toen nog hoofdzakelijk gedaan via batch files. Dit was natuurlijk niet goed genoeg voor webwinkels.
QuadroVision ontwierp en bouwde vervolgens een online betaalsysteem voor GlobalCollect. Het is momenteel het snelste en meest uitgebreide betaalsysteem in de wereld voor online betalingen.
De ontwikkelingen gaan door en in een verregaand partnership wordt het betaalsysteem steeds verder uitgebreid.

Uitdaging

GlobalCollect leeft en ademt internationale financiële transacties. Deze komen van over de hele wereld en op allerlei manieren. Van het doen van betalingen met creditcard, debitcard, stortingen, tot het toestaan van betalingen in termijnen.
Het online betaalsysteem is het hart van dit bedrijf. Het nieuwe systeem moest vele transacties tegelijk aankunnen, terwijl over de hele wereld gecommuniceerd wordt met de webwinkels en partijen die de betalingen regelen.

Oplossing

Voor het kiezen van een partner om dit te gaan ontwikkelen is niet over één nacht ijs gegaan. Na een competitie waar betrouwbaarheid, kwaliteit en prijs de doorslag gaven, werd QuadroVision gekozen.
Binnen QuadroVision werd de aanwezige kennis van e-commerce en internet gebruikt om conform de wensen van GlobalCollect een compleet platform te ontwerpen en te bouwen:
• Dit platform heeft een buitengewoon hoge performance en flexibiliteit. De betrouwbaarheid staat buiten kijf, na jaren trouwe dienst.
• Het aansluiten van klanten en providers kan eenvoudig uitgevoerd worden.
• Het platform wordt up-to-date gehouden, zodat het ook nu nog blijft voldoen.
• De architectuur is multi-tier, multi-language en multi-currency, waarbij alles zo veel mogelijk platformonafhankelijk is. De basistaal van het platform is Java.

Voordeel

Dit platform heeft GlobalCollect de kans gegeven om de klantenbasis uit te breiden tot over de hele wereld.
Het platform heeft een zeer goede performance en betrouwbaarheid. Bovendien wordt het nog dagelijks uitgebreid met nieuwe providers of functionaliteiten. Op dit moment worden de volgende zaken ondersteund:
• Meer dan 150 providers
• Meer dan 400 betaalmethoden
• Meer dan 1.000.000 transacties dagelijks

Quote

“De meeste medewerkers waren reeds enkele jaren actief op het gebied van online paymentafhandeling. Met andere woorden we waren in het bezit van schaarse en goede kennis en ervaring. De combinatie met QuadroVision heeft geleid tot een enorm succes.”
Jan Manten, GlobalCollect

Toegepaste oplossingen

Project Details

  • Client Global Collect
  • Date 24/09/2013
  • Tags Customer Software Solution, System Interfacing Solutions, Web Payment Solutions

Project Description

Worldwide payments via the internet

Payment via the Internet was still in its infancy when GlobalCollect started operations. Payments were mainly performed batches. This of course was not fast enough for web shops.
QuadroVision designed and built an online payment system for GlobalCollect. This is currently the fastest and most comprehensive payment system in the world for online payment services.
The development continues and due to an extensive collaboration the payment system is still expanding.

Challenge

GlobalCollect lives and breathes international financial transactions. These transactions are coming from all over the world and in many different formats. From payments by credit card, debit card, deposits up to allowing payments in installments.
The online payment system is the heart of this company. The new system had to be able to handle many transactions at the same time, while communicating with web shops and parties who facilitate these payments all over the world.

Solution

The selection of a partner to develop this system was not taken overnight. QuadroVision was selected after a competition in which reliability, quality and price were deciding factors.
QuadroVision used its available knowledge of e-commerce and internet to develop and build a system according to the demands of GlobalCollect:
• This platform has an exceptionally high performance and flexibility. After years of service there is no doubt about the reliability of the system,
• Connecting customers and providers is a simple procedure,
• The platform is kept up to date so it will continually meet all requirements,
• The architecture is multi-tier, multi-language, multi-currency, and is as platform independent as possible. The basic language of the platform is Java.

Advantage

This platform gave Global the opportunity to extend their customer-base to worldwide.
The platform has an excellent performance and high reliability.
Furthermore, it is extended with new providers and functionalities on a daily basis. It currently supports:
• More than 150 providers
• More than 400 payment methods
• More than 1,000,000 transactions each day

Quote

“Most employees were already active for some years in the field of online payment services. In other words, we were already in possession of scarce and good knowledge and experience. The partnership with QuadroVision has led to a huge success.”
Jan Manten, GlobalCollect

Applied solutions

Project Details

  • Client Global Collect
  • Date 23/09/2013
  • Tags System Interfacing Solutions @en
Back to Top