WerkTrekker: een web applicatie en app.

Project Description

Inzicht en overzicht proces

QuadroVision B.V. heeft voor de administratieve processen rondom het loonwerk het WerkTrekker systeem (WerkTrekker app en Internet applicatie) ontwikkeld speciaal voor het midden- en kleinbedrijf in deze branche.

Uitdaging

Binnen het loonwerk heb je de mensen op kantoor die het werk plannen en de mensen in het veld die het werk uit moeten voeren en het gedane werk moeten rapporteren. Hierdoor is het vastleggen van alle benodigde informatie lastig en tijdrovend door de veelheid en verscheidenheid aan gegevens en het overzetten van de informatie. Deze gegevens zijn echter wel nodig voor een correcte facturering. De uitdaging is dit allemaal overzichtelijk maar toch eenvoudig te stroomlijnen en te koppelen met de financiële administratie.

Oplossing

WerkTrekker is een web-gebaseerde applicatie gericht op de dagelijkse ondersteuning van het loonwerkbedrijf en voorzien van een speciale app voor de medewerkers. Alles is volledig geïntegreerd en gekoppeld met de boekhouding. Hierdoor wordt plannen, uitvoeren, volgen, factureren en beheren eenvoudig.
Het maken van een planning is eenvoudig: leg binnenkomende opdrachten vast in werkorders en koppel deze met een grafisch planbord aan medewerkers en machines.
Medewerkers kunnen in de WerkTrekker app zien, wat, waar en waarmee het werk gedaan moet worden en rapporteren erover, zoals bijvoorbeeld status, het aantal hectare, gebruikte middelen en extra werk.
Op kantoor is de voortgang via een directe terugkoppeling vanuit de WerkTrekker app rechtstreeks te volgen. Werk kan herverdeeld worden, of, als er tijd over is, kunnen nieuwe werkorders toegewezen worden.
Na het afsluiten van een werkorder kan deze, waar nodig gecontroleerd worden en direct of via een koppeling met uw boekhouding gefactureerd worden.
In WerkTrekker beheer je eenvoudig de gegevens m.b.t. het werk, prijzen, klanten, medewerkers, percelen, middelen en machines. Hierdoor is de juiste informatie overal snel, goed en
volledig beschikbaar.
Inzicht in bedrijfsprocessen en middelen is vitaal. Hiervoor zijn goede gegevens nodig. WerkTrekker verhoogt de betrouwbaarheid, gedetailleerdheid en beschikbaarheid van deze gegevens en ontsluit deze via handige rapportages o.a. t.b.v. certificeringen (VKL, GMP, etc.).

Voordelen

Efficiënter werken, dit levert tijd en geld op. Tijd doordat het proces geautomatiseerd is. Geld doordat mensen en machines efficiënter ingezet kunnen worden, de facturering vlekkeloos verloopt en meer tijd besteedt kan worden aan de core business.
De voordelen op een rij:

  • Plannen gaat snel en eenvoudig;
  • Directe voortgang via WerkTrekker app;
  • Betere controle door locatie tracking;
  • Sneller en consistenter factureren;
  • Inzicht in rendement en beschikbaarheid.

WerkTrekker website

Voor meer informatie ga naar de WerkTrekker website

Toegepaste oplossingen

Project Details

  • Date 13/01/2020
  • Tags Business Configuration Dashboard (BCD), Custom Software Solution, Hosted Solutions, IOS/Android app, New Concepts
Back to Top