ISO Management Software.

Project Description

ISO-certificates are important for companies. They not only improve operations, but they also realize a better market position.

Challenge

Setting up – from scratch – and maintaining an ISO-certification costs a lot of energy and is time consuming. Many companies treat it as a sprint instead of as a marathon. After certification it is a challenge every year to keep the ISO-certificate through audits/recertification.

Solution

Our ISO Management Platform can be hosted for an even faster time-to-market. The platform offers a solution for setting up an ISO-certification quickly and with high quality, doing risk assessments and also helps organizations at all time consuming administrative actions of e.g. your management system.

Advantage

Quadrovision’s ISO Management Platform offers three solutions:

  • Supporting the implementation and running the first certification
  • Supporting the use of the management system
  • Maintaining the management system for audits/recertification

Quote

“This is the best system on the market to support ISO-certification and recertification”.
Thomas Zetzsche, ReasonNet

Applied solutions

Project Details

  • Date 24/09/2013
  • Tags

Project Description

ISO-certificaties zijn belangrijk voor bedrijven. Niet alleen zorgen deze voor een betere bedrijfsvoering, maar ook voor een verbeterde concurrentiepositie.

Uitdaging

Het – van scratch af aan – doen en vooral behouden van een ISO-certificatie, kost moeite en tijd. Veel bedrijven zien het als een sprint in plaats van een marathon. Na het uiteindelijk verwerven van het certificaat, is het dan elk jaar een uitdaging om het ISO-certificaat te behouden bij de audit/her-certificering.

Oplossing

Onze ISO Management Platform kan gehost worden voor een nog snellere time-to-market. Het platform biedt een oplossing voor het snel en kwalitatief goed opzetten van ISO certificerings trajecten, het doen van risico assessments en ook helpt het organisaties bij alle tijdrovende administratieve handelingen van bijvoorbeeld uw kwaliteits¬management systeem.

Voordeel

Het ISO-management platform van QuadroVision biedt drie oplossingen:

  • Support bij het opzetten en uitvoeren van de eerste certificatie
  • Ondersteunen van het gebruik van het kwaliteitsmanagementsysteem
  • Het onderhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem voor de audit/her-certificering

Quote

“Dit is het beste systeem op de markt om ISO-certificaties en her-certificeringen uit te voeren”.
Thomas Zetzsche, ReasonNet

Toegepaste oplossingen

Project Details

  • Date
  • Tags
Back to Top